TẦM NHÌN

Đạt 200 cửa hàng bán lẻ các tỉnh ĐBSCL vào cuối năm 2025. Trở thành cầu nối NÔNG DÂN – NHÀ KHOA HỌC – DOANH NGHIỆP. Xây dựng chuỗi giá trị liên kết giúp ổn định đầu ra cho nông sản Việt.

Khát vọng đem đến những giá trị cho nông nghiệp tại Việt Nam nói riêng và nền nông nghiệp chung của toàn cầu.

Năm 2021 – 2025 đạt 200 cửa hàng bán lẻ các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long và  trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp Vật tư nông nghiệp & bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, với đội ngũ tâm huyết, trách nhiệm với nghề tạo ra nhiều giá trị chất lượng đối với xã hội, cộng đồng. Đúng với phương châm kinh doanh NÂNG TẦM GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

HỆ THỐNG CỬA HÀNG